Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 91–92 | Cite as

107 Bouwkostennormen Awbz Tussentijds Verhoogd

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Uit een analyse van de aanbestedingsresultaten over de periode juli 2006 tot en met juli 2007 blijkt dat ten opzichte van de in de Bouwkostennota 2007 gepubliceerde analyse sprake is van een verdere verslechtering van de marktsituatie. Op grond hiervan heeft het College bouw zorginstellingen (Bouwcollege) de minister van VWS voorgesteld de bouwkostennormen voor de AWBZ-sectoren (Algemene wet bijzondere ziektekosten) tijdelijk additioneel te verhogen met twee procent.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations