Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 90–91 | Cite as

105 Funderingsproblematiek Vlietland Ziekenhuis Onderzocht

► Bouw En Organisatie
  • 3 Downloads

Samenvatting

De Onderzoekscommissie Vlietland ziekenhuis heeft haar rapport over de problemen met de paalfundering van het Vlietland ziekenhuis in Schiedam afgerond. Begin mei van dit jaar had het Bouwcollege besloten tot instelling van de commissie. Deze kreeg de opdracht het feitenrelaas te onderzoeken van de problemen rond de paalfundering bij de nieuwbouw van het ziekenhuis. De voorzitter van de commissie, de heer A.D. Bakker, voormalig Tweede-Kamerlid van D66, heeft het rapport onlangs aan het Bouwcollege aangeboden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations