Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 85–85 | Cite as

99 Informatie Zelfzorggeneesmiddelen Onvoldoende

Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

De risicoanalyses, gebruikersinformatie en postmarket surveillanceprocedures van infraroodthermometers en wondverzorgingsproducten blijken substantiële tekortkomingen te hebben. Dit blijkt uit een beoordeling van de dossiers van de zelfzorgmedicatie door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations