Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 83–83 | Cite as

97 Knmg Steunt Artsen Bij Klachten Farmaceutische Industrie

► Farmaceutische Industrie
  • 4 Downloads

Samenvatting

Artsenfederatie KNMG gaat in samenwerking met de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) artsen ondersteunen bij het indienen van klachten tegen de farmaceutische industrie, die betrekking hebben op ongewenste beïnvloeding van het voorschrijfgedrag van de arts.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations