Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 76–77 | Cite as

87 Zorg Thuis Onmogelijk Door Bezuinigingen

Article
  • 47 Downloads

Samenvatting

Na het forse omzetverlies door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen zorgaanbieders in 2008 te maken met een algemene ‘efficiencykorting’ van een procent en een korting van zeven procent op de tarieven voor Ondersteunende Begeleiding (OB) en Persoonlijke Verzorging (PV).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations