Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 75–75 | Cite as

85 Gehandicaptenzorg Kan Beter Door Kleinschaligheid En Inspraak CliËnt

► Gehandicaptenzorg
  • 26 Downloads

Samenvatting

Veel instellingen in de gehandicaptenzorg leveren zorg van onvoldoende kwaliteit. Dat blijkt uit een rapport over de gehandicaptenzorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), de Landelijke Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk (LFB) en het Landelijk Steunpunt Cliëntenraden (LSR) vinden dat instellingen meteen maatregelen moeten nemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations