Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 54–55 | Cite as

60 ZN: Wellicht Hogere Tarieven Voor ZZP’S

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De voorlopige tarieven voor de zorgzwaartefinanciering die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld, zullen waarschijnlijk iets omhooggaan, omdat zorgaanbieders vanaf 2008 de zorgzwaarte van hun patiënten beter in kaart kunnen brengen. Dat stelt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations