Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 53–54 | Cite as

58 NZA Pleit Voor Flexibeler Uurtarief

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De NZa wil een flexibeler uurtarief, door ziekenhuizen de mogelijkheid te geven het uurtarief op instellingsniveau te reguleren. Dat zegt Unithoofd Zorginkoop Instellingen Kor Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations