Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 52–52 | Cite as

54 Eigen Bijdrage Aan Zorginstelling Verandert

► Tarieven

Samenvatting

De hoogte van de eigen bijdrage die bewoners van een zorginstelling betalen, verandert per 1 januari 2008. Sommige mensen gaan meer betalen, andere minder of de bijdrage blijft gelijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations