Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 51–51 | Cite as

52 Wanbetalers Gaan Meer Zorgpremie Betalen

► Premies
  • 3 Downloads

Samenvatting

Verzekerden die langer dan zes maanden hun zorgpremie niet betalen, krijgen per 1 januari 2009 een premieverhoging. Deze ‘bestuursrechtelijke premie’ bedraagt 130 procent van de nominale rekenpremie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations