Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 35–36 | Cite as

29 Actiz: Kabinetsbeleid Zorgt Voor Onrust En Onzekerheid

► Financiering/► Algemeen
  • 8 Downloads

Samenvatting

De extra middelen van het kabinet voor de verpleeghuiszorg zijn meer dan welkom. Maar de ‘efficiencykorting’ van één procent en het grotendeels wegbezuinigen van Ondersteunende begeleiding (OB) door hetzelfde kabinet zorgen wederom voor veel onrust en onzekerheid in de zorg. Aldus ActiZ, organisatie van zorgondernemers, aan de vooravond van de behandeling van de begroting van VWS in de Tweede Kamer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations