Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 34–34 | Cite as

27 Tweede Voorlopige Voorziening Is Ongegrond Gezien Toezegging Van Beslisdatum

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (enkelvoudige kamer) deed op 2 oktober 2007, onder nummer AWB 07/718 13775, uitspraak in een geschil tussen een ggz-instelling (geestelijke gezondheidszorg) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in verband met een fictieve weigering van een beslissing op bezwaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations