Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 32–33 | Cite as

25 Beleidsuitgangspunt Dat Tariefaanvraag Door Huisartsendienstenstructuur En Zorgverzekeraar Gezamenlijk Dient Te Worden Gedaan Niet Onrechtmatig

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven deed op 4 oktober 2007, onder nummer AWB 06/105 13755, uitspraak in een geschil tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en een huisartsendienstenstructuur (hds) over het voor die hds geldende tarief.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations