Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 7, Issue 1, pp 31–32 | Cite as

23 Verlaging Tarieven Orthodontisten Per Juli 2007 Niet Onrechtmatig

Article

Samenvatting

De enkelvoudige kamer van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) deed op 24 september 2007, onder nummer AWB 07/515, 07/735, uitspraak in een geschil tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en orthodontisten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations