Advertisement

Directieve therapie

, Volume 30, Issue 2, pp 71–72 | Cite as

Ten geleide

  • Alfred Lange
Ten geleide
  • 8 Downloads

Samenvatting

Welkom bij het tweede nummer. We beginnen met een bijdrage over het samengaan van individuele en relatieproblemen, of zoals Annemiek de Kock en Rita Van Royen het wat deftiger noemen; de combinatie van as-I- en as-II-problematiek. Een onderwerp dat de hoofdredacteur speciaal ter harte gaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Alfred Lange
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations