Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 41, Issue 3, pp 116–125 | Cite as

Boos, bedreigd of impulsief? Een onderzoek naar premorbide persoonlijkheid en agressie bij psychogeriatrische verpleeghuisbewoners

 • A. J. C. Thissen
 • J. L. P. Ekkerink
 • M. M. Mahler
 • Y. Kuin
 • R. B. Wetzels
 • D. L. Gerritsen
Artikel
 • 558 Downloads

Samenvatting

Experimenteel onderzoek toont aan dat persoonlijkheid een rol speelt in het optreden van agressief gedrag bij volwassenen. Onderzoek naar de invloed van premorbide persoonlijkheid op agressie bij dementie laat echter tegenstrijdige resultaten zien. Voor 166 psychogeriatrische verpleeghuisbewoners vulden verzorgenden de Nederlandstalige versie in van de Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI-D), terwijl familieleden de Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (HAP) invulden. Agressie bleek goed te scheiden van andere vormen van agitatie op de CMAI-D. Vier HAP-schalen correleerden significant met agressie zoals gemeten met de CMAI-D: Moeilijk in de omgang, Grillig en impulsief gedrag, Rigide gedrag en Kwetsbaar in de omgang. De invloed van persoonlijkheid nam af met cognitieve achteruitgang, maar bleef bestaan tot in dementiestadium 6 van de Global Deterioration Scale. Analyse van de items van de HAP leverde een eerste profiel op van de agressiegeneigde persoonlijkheid.

premorbide persoonlijkheid agressie dementie verpleeghuis 

Literatuur

 1. 1.
  Zuidema SU. Neuropsychiatric symptoms in Dutch nursing home patients with dementia. Quickprint: Nijmegen, 2007. Google Scholar
 2. 2.
  Sourial R, McCusker J, Cole M, Abrahamowicz M. Agitation in demented patients in an acute care hospital: prevalence, disruptiveness, and staff burden. Int Psychoger 2001; 13: 183-97. Google Scholar
 3. 3.
  Talerico KA, Evans, LK, Strumpf NE. Mental Health Correlates of Aggression in Nursing Home Residents With Dementia. Gerontol 2002; 42: 169-77. Google Scholar
 4. 4.
  Kunik ME, Walgama JP, Snow AL et al. Documentation, assessment, and treatment of aggression in patients with newly diagnosed dementia. Alzheimer Dis Assoc Disord 2007; 21:115-21. Google Scholar
 5. 5.
  Ballard CG, Gauthier S, Cummings JL et al. Management of agitation and aggression associated with Alzheimer disease: controversies and possible solutions. Nat Rev Neurol 2009; 5: 532-40. Google Scholar
 6. 6.
  Ballard C, Hanney ML, Theodoulou M et al. The dementia antipsychotic withdrawal trial (DART-AD): long-term follow-up of a randomised placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2009; 8: 151-7. Google Scholar
 7. 7.
  Livingston G, Johnston K, Katona C et al. Systematic Review of Psychological Approaches to the management of Neuropsychiatric Symptoms of Dementia. Am J Psychiatry 2005; 162:1996-2021.Google Scholar
 8. 8.
  Dettmore D, Kolanowski A, Boustani M. Aggression in persons with dementia: use of nursing theory to guide clinical practice. Geriatric Nursing 2009, 30:8-17.Google Scholar
 9. 9.
  Hall KA, O’Connor DW. Correlates of aggressive behavior in dementia. Int Psychogeriatr 2004; 16: 141-58. Google Scholar
 10. 10.
  Beck C, Frank L, Chumbler NR, O’Sullivan P et al. Correlates of disruptive behavior in cognitively impaired nursing home residents. Gerontologist 1998; 38: 189-98. Google Scholar
 11. 11.
  Teri L, Larson EB, Reifler, B. Behavior disturbance in dementia of Alzheimer type. J Am Geriatr Soc 1988; 36: 1-6. Google Scholar
 12. 12.
  Schreiner AS. Aggressive behaviors among demented nursing home residents in Japan. Int J Geriatr Psychiatry 2001; 16: 209-15.Google Scholar
 13. 13.
  Ryden MB. Aggressive behaviour in patients with dementia who live in the community. Alzheimer Dis Assoc Disord 1988; 2: 342-5.Google Scholar
 14. 14.
  Archer N, Brown RG, Reeves SJ et al. Premorbid personality and behavioural and psychological symptoms in probable Alzheimer disease. Am J Geriatric Psychiatry 2007; 15: 202-13. Google Scholar
 15. 15.
  Swearer JM, Hoople NE, Kane KJ, Drachman A. Predicting aberrant behavior in Alzheimer’s disease. Neuropsychiatry, Neuropsychology and Behavioral Neurology 1996; 9: 162-70. Google Scholar
 16. 16.
  Kolanowski AM, Garr M. The relation of premorbid factors to aggressive physical behaviour in dementia. J Neurosci Nurs 1999; 31: 278-84.Google Scholar
 17. 17.
  Cahn C, Allewijn M, Diesfeldt HFA. Premorbide persoonlijkheid en agressief gedrag bij bewoners van een psychogeriatrisch verpleeghuis. Tijdschr Gerontol Geriatr 2005; 36: 188-93. Google Scholar
 18. 18.
  Archer N, Brown RG, Boothby H et al. The NEO-FFI is a reliable measure of premorbid personality in patients with probable Alzheimer’s Disease. Int J Geriatric Psychiatry 2006; 21: 477-84.Google Scholar
 19. 19.
  Barendse HPJ, Thissen AJC. Handleiding van de Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst. Barendse & Thissen: ’s-Hertogenbosch, 2006. Google Scholar
 20. 20.
  Zuidema SU, de Jonghe JFM, Verhey FRJ, Koopmans RTCM. Agitation in Dutch institutionalized patients with dementia: factor analysis of the Dutch version of the Cohen-Mansfield Agitation Inventory. Dement Geriatr Cogn Disord 2007; 23: 35-41. Google Scholar
 21. 21.
  Bettencourt BA, Talley A, Benjamin AJ, Valentine J. Personality and aggressive behavior under provoking and neutral conditions: a meta-analytic review. Psychol Bull 2006; 132: 751-77. Google Scholar
 22. 22.
  Cohen-Mansfield J, Billig N. Agitated behavior in the elderly 1. Conceptual review. J Am Geriatr Soc 1986; 34: 711-21. Google Scholar
 23. 23.
  Cohen-Mansfield J, Marx MS, Rosenthal AS. A description of agitation in a nursing home. J Gerontol 1989; 44: 77-84. Google Scholar
 24. 24.
  Miller RJ, Snowdown J, Vaughan R. The use of the Cohen-Mansfield Agitation Inventory in the assessment of behavioral disorders in nursing homes. J Am Geriatr Soc 1995; 43: 546-9. Google Scholar
 25. 25.
  Dodge KA, Lochman JE, Harnish JD, Bates JE, Pettit GS. Reactive and proactive aggression in school children and psychiatrically impaired chronically assaultive youth. Journal of Abnormal Psychology, 1997; 106: 37-51. Google Scholar
 26. 26.
  Anderson CA, Bushman BJ. Human aggression. Ann Rev Psychol 2002; 53: 27-51.Google Scholar
 27. 27.
  Huesmann LR. The role of social information processing and cognitive schema in acquisition and maintenance of habitual aggressive behaviour. In: Geen RG, Donnerstein E. Human aggression: Theories, research and implications for policy (p.79-103). New York: Academic Press, 1998. Google Scholar
 28. 28.
  Verdult R. Dement worden: een kindertijd in beeld. Belevingsgerichte begeleiding van dementerende ouderen. Baarn: HB Uitgevers, 1993. Google Scholar
 29. 29.
  Selbaek G, Kirkevold O, Engedal K. The prevalence of psychiatric symptoms and behavioural disturbances and the use of psychotropic drugs in Norwegian nursing homes. J Geriatr Psychiatr 2007; DOI 10.1002/gps. 1749. Google Scholar
 30. 30.
  De Jonghe J, Zuidema SU. Instructie, Toelichting en Normering van de Cohen Mansfield Agitation Inventory Dutch Version (CMAI-D). Lundbeck, 2008. Google Scholar
 31. 31.
  Reisberg B, Ferris S, de Leon MJ et al. The Global Deterioration Scale (GDS) for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry 1982; 139: 1136-39. Google Scholar
 32. 32.
  Gerritsen, D, Ooms, M, Steverink, N et al. Three new observational scales for use in Dutch nursing homes: scales from the Resident Assessment Instrument for Activities of Daily Living, cognition and depression. Tijdschr Gerontol Geriatr 2004 35: 55-64.Google Scholar
 33. 33.
  De Jonghe, JF, Wetzels, RB, Mulders, A et al. Validity of the Severe Impairment Battery Short Version. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009; 80: 954-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • A. J. C. Thissen
  • 1
 • J. L. P. Ekkerink
 • M. M. Mahler
 • Y. Kuin
 • R. B. Wetzels
 • D. L. Gerritsen
 1. 1.

Personalised recommendations