Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 41, Issue 1, pp 13–18 | Cite as

De Health of the Nation Outcome Scale als effectmaat in de ouderenpsychiatrie

 • T. W. Broersma
 • S. Sytema
Artikel

Samenvatting

De Health of the Nation Outcome Scales65+ (HoNOS65+) lijkt een geschikt instrument voor effectmeting in de ouderenpsychiatrie. Het instrument is geïmplementeerd als effectmaat binnen de afdeling ouderenpsychiatrie Oost (DIGNIS) van Lentis. Van 244 patiënten zijn herhaalde metingen beschikbaar die zijn afgenomen aan het begin van de behandeling en ten tijde van het ontslag. Bij deze groep wilden we vaststellen of de Health of the Nation Outcome Scales65+ (HoNOS65+) voldoende gevoelig is voor verandering bij patiënten die kortdurend in behandeling zijn. De mate van verandering is onderzocht voor respectievelijk de ambulante en de klinische behandelsetting en voor de diagnostische hoofdcategorieën:stemmingsstoornissen, cognitieve functiestoornissen, psychotische stoornissen en overige. Als statistische maat werd de paarsgewijze t-toets gebruikt. Zowel in de klinische als de ambulante behandeling gaan patiënten er significant op vooruit. Dit geldt tevens voor iedere diagnostische groep.

Conclusie is dat de HoNOS 65+ voldoende gevoelig is voor veranderingen en mede daarom geschikt als effectmaat in de ouderenpsychiatrie.

Health of the Nation Outcome Scales HoNOS 65+ routine outcome assessment geestelijke gezondheidszorg meetinstrument 

Literatuur

 1. 1.
  Wing JK, Beevor AS, Curtis RH, Park SBG, Hadden S, Burns A. Health of Nation Outcome Scales (HoNOS). British Journal of Psychiatry 1998;172:11-18Google Scholar
 2. 2.
  Mulder CL, Staring ABP, Loos J, Buwalda VJA, Kuijpers D, Sytema S,Wierdsma AI. De Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) als instrument voor 'routine outcome assessment'. Tijdschrift voor Psychiatrie 2004;46:273-284.Google Scholar
 3. 3.
  Burns A, Beevor AS, Lelliott P, Wing J, Blakey A, Orrell M, Mullinga J,Hadden S. Health of the Nation Outcome Scales for elderly people (HoNOS 65+). The British Journal of Psychiatry 1999;174:424-427.Google Scholar
 4. 4.
  Turner S. Are the Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) useful for measuring outcomes in older people's mental health services. Aging mental Health 2004;8:387-396.Google Scholar
 5. 5.
  Broersma TW, Sytema S. Implementatie van het meetinstrument HoNOS65+. Onderzoek op een afdeling voor ouderenpsychiatrie.Tijdschrift voor Psychiatrie 2008;2:77-82.Google Scholar
 6. 6.
  Jacobson JS, Truax P. Clinical significance: A statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. Journal of consulting and clinical psychology 1991;59:12-19.Google Scholar
 7. 7.
  Maasen GH. The standard error in the Jacobson and Truax Reliable Change Index: the classical approach to the assessment of reliable change. Journal of International Neuropsychological Society, 2004;10:888-893. Google Scholar
 8. 8.
  Spear J, Chawla S, O'Reilly M, Rock D. Does the HoNOS65+ meet the criteria for a clinical outcome indicator for mental health services for older people? International Journal of Geriatric Psychiatry, 2002;17:226-230.Google Scholar
 9. 9.
  Cheung G, Strachan J. Routine 'Health of the Nation Outcome Scales for elderly people (HoNOS65+) collection in an acute psychogeriatric inpatient unit in New Zealand. The New Zealand Medical Journal 2007; 120, no. 1259.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations