Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 36, Issue 5, pp 332–348 | Cite as

Een interculturele therapiegroep

 • Maria van Noort
Artikel
 • 161 Downloads

Samenvatting

In dit artikel beschrijf ik de wederwaardigheden van een interculturele psychodynamische groep in een privépraktijk. Als groepspsychotherapeut exploreer ik de groepsdynamische fenomenen in deze groep en de manier waarop individuele problemen zich manifesteren in de interacties van de groepsleden. Noodzakelijk voor een interculturele therapiegroep als deze is een veilige plek waar de groepsleden hun ervaringen als immigrant en de bijkomende verschijnselen van rouw, verlies, kansen en het creëren van een hybride identiteit kunnen delen, bediscussiëren en verwerken.

Literatuur

 1. Akthar, S. (1995). A third individuation: Immigration, identity and the psychoanalytic process. Journal of the American Psychoanalytic Association, 43, 1051-1084.Google Scholar
 2. Bekkum, D. van, Ende, M. van den, Heezen, S. & Hijmans van den Bergh, A (1996). Migratie als transitie: De liminele kwetsbaarheid van migranten en implicaties voor de hulpverlening. In J. de Jong & M. van den Berg. Transculturele Psychiatrie & Psychotherapie (pp. 35-59) Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 3. Berk, P.J.C.T. (2005). Leerboek groepspsychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 4. Berry, J.B. (1992). Acculturation and adaptation in a new society. International Migration, 30, 69-87. (Speciale uitgave: ‘Migration and health in the 1990s’).Google Scholar
 5. Bion, W. (1959). Experiences in groups and other papers. Londen: Tavistock.Google Scholar
 6. Bossers, M. (2009). Ambulante groepstherapie voor vrouwelijke getraumatiseerde vluchtelingen. Tijdschrift voor Groepsdynamica & Groepspsychotherapie, 3, 27-36.Google Scholar
 7. Dijk, R. van (2002). Ethniciteit en groepspsychotherapie. In T.A.E. Hoytink (red.), Handboek groepspsychotherapie, (O,1, pp. 3-25). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 8. Haans, T., Lansen, J. & Brummelhuis, H. ten (2007). Clinical supervision and culture: A challenge in the treatment of persons traumatized by persecution and violence. In J.P. Wilson & B. Drozdek (Eds.), Voices of trauma across cultures: Treatment of post-traumatic states in global perspective (pp. 339-366). New York: Springer.Google Scholar
 9. Hoytink, T.A.E. (2001). De kracht van groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 10. Salvendy, J. (1999). Ethno-cultural considerations in group psychotherapy. The International Journal of Group Psychotherapy, 49, 429-464.Google Scholar
 11. Waning, A. van (1997). Op weg naar een multiculturele psychoanalyse. Lezing op NVP-studiedag.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Maria van Noort

There are no affiliations available

Personalised recommendations