Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 36, Issue 4, pp 289–292 | Cite as

Chronisch trauma en de therapeutische relatie. Congres LCVT. Zwolle, 3 maart 2010

  • Marjanne Tamminga
Gehoord
  • 91 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Marjanne Tamminga

There are no affiliations available

Personalised recommendations