Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 36, Issue 3, pp 219–222 | Cite as

The Evolution of Psychotherapy. Congres Milton Erickson Foundation. Anaheim (VS), 8–13 december 2009

  • Géza Kovács
Gehoord
  • 19 Downloads

De Milton Erickson Foundation organiseert iedere vijf jaar een dergelijk congres. Een indrukwekkende line-up van sprekers bracht ons, vier collega’s van Psychologenpraktijk SPEL Waterland-Amstelland, tot inschrijven, vooral omdat Irvin Yalom een van de sprekers zou zijn. Yaloms ‘Existential psychotherapy’ (1980) en zijn overige gedachtegoed zijn namelijk altijd de leidraad geweest voor onze visie en onze bijna 25 jaar bestaande praktijk. Met enige hulp van die collega’s wil ik een indruk geven van onze ervaringen op het congres en daarmee ook de huidige stemming onder de Amerikanen over ons vakgebied overbrengen.

Naast Yalom waren onder anderen Minuchin, Kernberg, Oaklander, Hillman, Rossi, Gendlin, Szasz, Bandura, Seligman, Meichenbaum, Beck en Zimbardo als vertegenwoordigers van de oudere garde aanwezig; van hen was Minuchin met 88 jaar de oudste. Jongere sprekers waren onder anderen: Linehan, J. Beck, Hayes, Johnson, Shapiro, Burns, Zeig (opvolger van M. Erickson en organisator van...

Literatuur

  1. Yalom, Y.D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic Books.Google Scholar
  2. Yalom, Y.D. (2008). Staring at the sun. New York: Jossey-Bass/WileyGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Géza Kovács

There are no affiliations available

Personalised recommendations