Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 9, Issue 9, pp 71–72 | Cite as

1366 Aansluiting Zorg Voor Jeugd Op De Landelijke Verwijsindex

► Jeugdzorg
  • 8 Downloads

Op 1 juli 2010 is Zorg voor Jeugd aangesloten op de landelijke verwijsindex risicojongeren (VIR). Zorg voor Jeugd is de lokale verwijsindex waarmee gemeenten in de provincies Groningen, Noord-Brabant en de regio Drechtsteden/ Alblasserwaard/Vijfheerenlanden werken. Door de aansluiting zijn in een keer bijna honderd gemeenten aangesloten op de landelijke VIR. Een belangrijke mijlpaal.

Met de aansluiting op de landelijke VIR ontstaat een vrijwel landelijke dekking van de verwijsindex, waardoor matches niet beperkt blijven tot instellingen binnen de eigen regio, maar tussen hulpverleners in heel Nederland tot stand kunnen komen. Jannie Visscher is portefeuillehouder Jeugd van de Vereniging van Groningse gemeenten. Zij vindt de aansluiting op het landelijke netwerk een belangrijke stap. ‘Want’, zo stelt zij, ‘de grenzen van onze bestuurlijke eenheden hebben niets te maken met de grenzen waarbinnen de jeugd zich beweegt. Het mag niet zo zijn dat de hulpverlening stagneert als een gezin...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Personalised recommendations