Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 9, Issue 9, pp 10–13 | Cite as

1282 No-Showpatiënten Kosten Ziekenhuizen Geld

Aanpak No Show Draagt Bij Aan Optimalisatie Bedrijfsvoering Ziekenhuis
  • J. Baven
  • J. Emanuels
► Inleidend Artikel

Samenvatting

Patiënten die niet komen opdagen voor een afspraak in het ziekenhuis, zogenaamde noshowpatiënten, zijn een hoge kostenpost en zorgen voor omzetderving. No-showfacturatie leidt tot gedeeltelijke compensatie van de kosten en kan bovendien patiënten en vooral medewerkers bewust maken van de kosten. Ook stimuleert facturatie van no show het bedrijfsmatig denken van medewerkers. Maar het moet wel deel uitmaken van een groter plan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • J. Baven
  • J. Emanuels

There are no affiliations available

Personalised recommendations