Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 9, Issue 7, pp 140–144 | Cite as

1117 Overzicht Van Kamerstukken

► Stand Van Zaken Wetgeving
  • 6 Downloads

Preventiebeleid voor de volksgezondheid. Kamerstukken II 2009/2010: brief van de regering met reactie op IGZ-rapport Koude keten vaccins tegen de Mexicaanse griep bij zorginstellingen op orde, maar nog niet geborgd (272); verslag van een schriftelijk overleg over de toekomst van het Nederlands Vaccin Instituut (273).

Kamerstukken (18 mei 2010 tot 8 juli 2010)

22 894

Preventiebeleid voor de volksgezondheid. Kamerstukken II 2009/2010: brief van de regering met reactie op IGZ-rapport Koude keten vaccins tegen de Mexicaanse griep bij zorginstellingen op orde, maar nog niet geborgd (272); verslag van een schriftelijk overleg over de toekomst van het Nederlands Vaccin Instituut (273).

24 077

Drugbeleid. Kamerstukken II 2009/2010: brief van de regering over heroïnebehandeling en aanbieding boek Heroïne op medisch voorschrift; de geschiedenis van een geneesmiddel in Nederlandvan de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH) (251); brief van de regering over jaarbericht 2009 van...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Personalised recommendations