Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 9, Issue 5, pp 53–55 | Cite as

719 Cvz-Pakketadvies 2010: Aanbevelingen Voor Basispakket

► Verzekeringen
  • 15 Downloads

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft het zorgpakket doorgelicht en adviseert om het verzekerde pakket aan te passen: anticonceptiemiddelen, eenvoudige loophulpmiddelen en tandheelkundige zorg voor achttien- tot tweeëntwintigjarigen kunnen uit het pakket. De vergoedingsmogelijkheden voor hoortoestellen moeten volgens het CVZ juist verruimd worden.

Verder neemt het CVZ het standpunt in dat onder meer voetzorg bij diabetes, de second opinion en protonentherapie deel uitmaken van de verzekerde zorg. Naast nieuwe adviezen en standpunten bevat het Pakketadvies 2010 ook een overzicht met aanbevelingen die het CVZ het afgelopen jaar heeft gedaan. Het CVZ heeft het Pakketadvies aan demissionair minister Klink van VWS aangeboden.

Om ervoor te zorgen dat verzekerden nu en in de toekomst de zorg krijgen die ze nodig hebben – tegen aanvaardbare kosten – beoordeelt het CVZ nieuwe en bestaande zorg op grond van vier criteria: noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Personalised recommendations