Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 9, Issue 5, pp 1–1 | Cite as

675 Wat Mij Opvalt …

  • R. N. van Donk
Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

In maart van dit jaar bracht de Nederlandse Zorgautoriteit de monitor zorginkoop zorgverzekeraars uit. De monitor onderzoekt het zorginkoopgedrag van de zorgverzekeraars op het gebied van de huisartsenzorg, de medisch-specialistische zorg, de paramedische zorg, de curatieve geestelijke gezondheidszorg, de farmaceutische zorg en de mondzorg. Na eerdere monitors over de verschillende zorgmarkten en over de zorgverzekeringsmarkt, nu een monitor over de zorginkoopmarkt vanuit het perspectief van de zorgverzekeraars.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • R. N. van Donk

There are no affiliations available

Personalised recommendations