Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 9, Issue 4, pp 103–104 | Cite as

658 Samen Werken Aan Patiëntveiligheid

▸ Diversen
  • 97 Downloads

Tussen het voorschrijven van een recept en het toepassen van een geneesmiddel zitten heel wat stappen. Dankzij de professionaliteit van zorgverleners verloopt dit medicatieproces goed. Maar de kans dat er iets misgaat is aanwezig en dan kunnen de gevolgen voor de patiënt groot zijn. In Nederland vinden jaarlijks circa zestienduizend acute ziekenhuisopnames plaats ten gevolge van geneesmiddelgebruik, die waarschijnlijk voorkomen hadden kunnen worden. Apothekers hebben een landelijk meldpunt gelanceerd voor deze en andere medicatie-incidenten. Dat zal ertoe bijdragen dat fouten met geneesmiddelen voorkomen worden en daarmee de patiëntveiligheid wordt vergroot.

Het leren van fouten begint met ze te zien. Apothekersorganisaties KNMP en NVZA zijn erop gebrand het aantal vermijdbare incidenten met geneesmiddelen terug te dringen. In ziekenhuizen wordt al enige jaren met veel succes gewerkt met een landelijk meldpunt voor medicatie-incidenten. Vanaf 1 maart 2010 kunnen ook openbaar apothekers...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Personalised recommendations