Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 9, Issue 4, pp 43–44 | Cite as

564 Onderscheid In Rechtsbescherming Tussen Indicatiebesluiten En Besluiten Over Verstrekking Van De Geïndiceerde Zorg – Bijzondere Omstandigheden Voor Indicatie Met Terugwerkende Kracht

Article
  • 4 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Personalised recommendations