Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 9, Issue 4, pp 10–16 | Cite as

524 Ketenzorg In Historisch Perspectief: Een Oud Verhaal?

Inleidend Artikel

Ketenzorg is een actueel begrip in de structurering van zorg, maar de invulling ervan is verschillend. Over de geschiedenis van ketenzorg en de belemmeringen die keten- of geïntegreerde zorg beperkten of onmogelijk maakten is nog weinig geschreven. In dit artikel wordt ingegaan op de duiding van het begrip voor de integratie van zorg in care en cure. De organisatorische indeling die in de jaren zeventig van de vorige eeuw voor de zorg werd ontwikkeld, de indeling in echelons of eerste- tot vierdelijnszorg, verzwakten de samenhang tussen huisartsenzorg en zorg in andere echelons, met name in de cure. Andere factoren zijn het bijna één eeuw oude systeem van de verwijzing tussen huisartsen- en specialistische zorg en de vrije artsenkeuze. In de periode voor 1940 zijn er voorbeelden van instellingen die ketenzorg in de praktijk brachten: de onderlinge ziekenfondsen, die door integratie van verzekerdenadministratie, medische dossiervorming en samenwerking tussen zorgverleners hun...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Personalised recommendations