Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 9, Issue 3, pp 14–15 | Cite as

361 Gezondheidsraad Heeft Kritiek Op De Industrie

Article

Financiering van onderzoek door de industrie brengt ook de onafhankelijkheid van organisaties als de Gezondheidsraad zelf in gevaar. Hun adviezen worden in twijfel getrokken, omdat zij gebruik zouden maken van experts die banden hebben met de industrie. Zo vindt het parlement van de Raad van Europa dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich bij de Mexicaanse griep te veel heeft laten leiden door de farmaceutische industrie. De raad gaat hierover debatteren en laat er onderzoek naar doen. In een ontwerpresolutie wordt gesteld dat miljoenen gezonde mensen wereldwijd zijn blootgesteld aan onbekende neveneffecten van griepvaccins die onvoldoende zijn getest.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) schrijft in het rapport Behandelrichtlijnen en geneesmiddelenformularia vatbaar voor beïnvloeding door farmaceutische industriedat bij een steekproef bleek dat twee derde van de specialisten die behandelrichtlijnen opstelden voor ziekenhuizen, directe financiële banden had met aanbieders...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Personalised recommendations