Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 9, Issue 1, pp 66–68 | Cite as

77 NZA-Circulaires

► Tarieven
  • 2 Downloads

Dit onderdeel van de subrubriek geeft een overzicht van de circulaires die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn verzonden naar de verschillende sectoren in de gezondheidszorg. De circulaires zijn per sector gerangschikt en daarbinnen op datumvolgorde. Een circulaire die voor meer dan één sector geldt, wordt één keer vermeld; via een verwijzing wordt duidelijk gemaakt op welke sector(en) die circulaire ook van toepassing is.

Voor inlichtingen over of het opvragen van de hier vermelde circulaires kunt u zich wenden tot de NZa, Newtonlaan 1-41, postbus 3017, 3502 GA Utrecht, telefoon (030) 296 81 11, internet:www.nza.nl.

Algemene en categorale ziekenhuizen

Invoering DBC-pakket 2010

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft beleidsregels vastgesteld om een aantal wijzigingen door te voeren in de DBC-systematiek (diagnosebehandelingcombinatie) per 1 januari 2010. Deze circulaire bevat een weergave van de belangrijkste wijzigingen en de wijze waarop deze in...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Personalised recommendations