Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 11, pp 165–165 | Cite as

1382 Ouderenmishandeling Aangepakt

Article
  • 93 Downloads

Samenvatting

Over ouderenmishandeling is de laatste jaren regelmatig geschreven: vooral over de achtergrond en dynamiek van ouderenmishandeling en het signaleren. In het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO) bleek er behoefte te bestaan aan inzicht in de gehanteerde ‘methodieken voor hulpverlening’ naar aanleiding van signalen van ouderenmishandeling die bij de aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling binnenkomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations