Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 11, pp 155–155 | Cite as

1368 Ministers Zoeken Oplossing Donortekort Eurotransplant

Orgaandonatie
  • 3 Downloads

Samenvatting

De ministers van de zeven landen die deelnemen aan Eurotransplant, gaan zich inzetten voor het oplossen van het donortekort. Ook zullen zij de voordelen van de Europese donatieorganisatie beter voor het voetlicht brengen. Dit staat in de gezamenlijke verklaring die zij in Gerlach (Limburg) ondertekenden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations