Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 11, pp 154–154 | Cite as

1366 Zeggenschap Cliënten Onder De Maat

Medezeggenschap
  • 13 Downloads

Samenvatting

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft onlangs de uitkomsten van een branchebreed benchmarkonderzoek uitgereikt aan staatssecretaris Bussemaker van VWS. Het Landelijk Steunpunt Cliëntenraden (LSR), de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en de Landelijke Federatie Belangenvereniging Onderling Sterk (LFB) zijn verheugd over het onderzoek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations