Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 11, pp 148–149 | Cite as

1361 ICT-Impuls En Landelijke Referentiearchitectuur

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Ziekenhuizen kunnen voor het komend jaar rekening houden met een tegemoetkoming in de initiële kosten voor de ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit geld zal deel uitmaken van een ICT-impuls. Daarnaast zal er dit najaar duidelijkheid komen over een landelijke referentiearchitectuur. Klink zegde dit onlangs toe in het Algemeen overleg (AO) ICT in de Zorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations