Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 11, pp 144–144 | Cite as

1354 Ambulance En Ziekenhuis Werken Met Één Digitaal Dossier

Article

Samenvatting

Sinds kort werken ambulancediensten, meldkamer en ziekenhuizen in Midden West Brabant (dat is Breda, Tilburg en omstreken) met één digitaal dossier. De meldkamer maakt als eerste een dossier aan dat via het mobiele internet naar de ambulancebemanning gaat. Die vult het aan en zendt het door naar het ziekenhuis van bestemming van de patiënt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations