Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 11, pp 142–142 | Cite as

1350 Meer Tijd Nodig Voor Invoering Emd En Whd

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Er is meer tijd nodig voor een zorgvuldige afronding van de pilots voor de invoering van het elektronisch medicatiedossier (EMD) en elektronisch waarneemdossier huisartsen (WHD).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations