Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 11, pp 62–63 | Cite as

1245 Eigen Risico ‘Aan De Marge’heeft Groter Remeffect

Article

Samenvatting

Het eigen risico voor chronisch zieken en ouderen zou niet moeten beginnen ‘aan de voet’ bij nul euro, maar moeten worden ingezet vanaf een hoger bedrag. Zo’n eigen risico ‘aan de marge’ zou leiden tot lagere eigen betalingen en een groter remeffect dan een eigen risico aan de voet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations