Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 11, pp 61–61 | Cite as

1243 Solvabiliteit Zorgverzekeraars Daalt

Article

Samenvatting

De solvabiliteit van de zorgverzekeraars is in de eerste helft van 2007 verder gedaald, meldt toezichthouder DNB (De Nederlandsche Bank).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations