Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 11, pp 59–60 | Cite as

1241 Verpleging In Verband Met Thuisbeademing Naar Awbz

► Verzekeringen
  • 8 Downloads

Samenvatting

Het ministerie van VWS heeft de aanbeveling van het College van zorgverzekeringen (CVZ) overgenomen om de verpleging in verband met thuisbeademing en palliatieve terminale zorg uit te sluiten van vergoeding op grond van de Zvw en ten laste te laten komen van de AWBZ.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations