Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 11, pp 56–56 | Cite as

1237 Verlies Kort Geding Kost Vws 36 Miljoen

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Het ministerie van VWS mag de zorgsector geen korting opleggen van 35 miljoen euro. Dit was de uitspraak die de voorzieningenrechter deed in het kort geding dat de Brancheorganisaties Zorg tegen VWS hadden aangespannen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations