Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 11, pp 51–51 | Cite as

1233 Wijziging Vergoedingsregeling Ziektekosten Gepensioneerde Ex-Werknemers In Verband Met Redelijkheid En Billijkheid

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Het Gerechtshof Arnhem wees op 26 juni 2007, onder nummer 2006/275 een arrest in een geschil tussen een aantal gewezen werknemers en de ex-werkgever, over een wijziging van de aan de werknemers toegekende vergoedingsregeling voor ziektekosten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations