Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 11, pp 28–28 | Cite as

1203 Reactie GGZ Nederland: Prioriteiten Ggz Nederland Onvoldoende Gehonoreerd

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

De begroting van VWS biedt weinig concrete aandacht voor de prioriteiten van de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, GGZ Nederland. GGZ Nederland gaat verder op de ingeslagen weg. Er zijn echter voldoende aanknopingspunten voor GGZ Nederland om de politieke aandacht te vragen voor haar prioriteiten: jeugd, preventie en het Stedelijk Kompas.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations