Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 9, pp 108–108 | Cite as

1172 Centraal Tuchtcollege Vindt Waarschuwing Aios Chirurgie Niet Terecht

Article

Samenvatting

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) heeft de waarschuwing die een aios chirurgie in 2005 van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) in Amsterdam kreeg, ongegrond verklaard. Het RTG oordeelde destijds dat de arts zich te weinig zou hebben inspannen om een goede diagnose te verkrijgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations