Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 9, pp 106–107 | Cite as

1170 Persoonlijke Website Voor Chronisch Zieken

Article
  • 10 Downloads

Samenvatting

Veel chronisch zieken vinden het een goed idee om een eigen plek op internet te krijgen met diensten die zijn toegespitst op hun persoonlijke situatie. Ze willen er bijvoorbeeld hun medisch dossier kunnen inkijken. Tot deze ‘patiëntenportal’ moeten ook hun artsen en partners toegang hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations