Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 9, pp 87–87 | Cite as

1139 Emea Adviseert Contra-Indicatie Bij Rimonabant (Acomplia®)

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het Europese bureau voor geneesmiddelenbeoordeling (EMeA) adviseert Acomplia (rimonabant) niet voor te schrijven aan patiënten die antidepressiva gebruiken en aan patiënten met ernstige depressie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations