Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 9, pp 73–73 | Cite as

1122 Ziekenhuizen Voor 400 Miljoen Euro Gekort

Ziekenhuizen
  • 2 Downloads

Samenvatting

Minister Ab Klink van Volksgezondheid legt de Nederlandse ziekenhuissector een budgetkorting op van 400 miljoen euro. Daarmee werkt de minister een deel van de tegenvallers op zijn begroting weg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations