Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 9, pp 47–48 | Cite as

1094 Huisarts Declareert Meer Dan Verwacht

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Huisartsen zijn sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 meer verrichtingen gaan declareren, terwijl ze nauwelijks meer bezoek van patiënten hebben gekregen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations