Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 8, pp 120–120 | Cite as

1068 Roken Onder Jeugd In Tien Jaar Met Acht Procent Gedaald

Article
  • 16 Downloads

Samenvatting

Jongeren roken steeds minder. De gegevens over de afgelopen tien jaar laten in 2007 een daling zien van vijftig procent in 1997 naar 42 procent jongeren die wel eens hebben gerookt. Zowel jongens als meisjes gaan minder roken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations