Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 8, pp 116–117 | Cite as

1064 Europese Lobby Over Verstrekking Van Geneesmiddeleninformatie

► Europees Parlement
  • 4 Downloads

Samenvatting

De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) heeft met zijn leden een document opgesteld over de informatievoorziening over geneesmiddelen aan patiënten. Met het document begint de Europese lobby voor rechtstreekse informatie over geneesmiddelen aan patiënten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations