Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 8, pp 75–76 | Cite as

1017 Convenant ‘Verdere Professionalisering Jeugdzorg’

Article
  • 21 Downloads

Samenvatting

Werken aan jeugdzorg is een continu proces. De branche heeft veel bereikt en er is nog veel te doen. Professionals zijn de spil van goede jeugdzorg. Zij zorgen binnen de aangegeven kaders voor adequate zorg voor kinderen en ouders in de knel. Daarom hebben beroepsorganisaties, opleidingen en de werkgevers in de jeugdzorg een convenant en een actieplan aangeboden aan minister Rouvoet van Jeugd & Gezin. Het convenant heeft een looptijd van drie jaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations